Corpse Party (2015)

Schauspieler   Rolle   Synchronsprecher
Ryôsuke Ikeoka Satoshi Mochida Florian Clyde Florian Clyde
Rina Ikoma Naomi Nakashima Shanti Chakraborty
Jun Yoshiki Kishinuma Adam Nümm
Kazuhiko Kanayama Kou Kibiki Kevin Kraus
Yôko Kita Seiko Shinohara Jenny Maria Meyer
Atsuko Kosaka Yui Shishido Jessica Ridder
Nozomi Maeda Ayumi Shinozaki Moira May
Reina Visa Mayu Suzumoto Melinda Rachfahl
Honoka Naito Sachiko Shinozaki Inken Baxmeier Inken Baxmeier
Ryôtarô Sakutarou Morishige Moritz Lehmann
Hiroki Ookawa Takamine Yanagihori Hubert Burczek
Eri Takeuchi Yoshi Shinozaki Johanna M. Schmidt
Shunsaku Mayama Yoshikazu Yanagihori Oliver Bender Oliver Bender
Ayu Matsuura Yuka Mochida Aliana Schmitz