Snow Girl and the Dark Crystal (2015)

Schauspieler   Rolle   Synchronsprecher
Kun Chen Zhong Kui Daniel Welbat Daniel Welbat
Bingbing Li Snow Girl Mia Diekow
Bao Bei-Er Du Ping Patrick Bach
Winston Chao Zhang Daoxian Stephan Benson
Jike Junyi Yi Wei Katharina von Keller
Zishan Yang Zhong Ling Tina Eschmann