Hentai Kamen - Forbidden Super Hero (2013)

Schauspieler   Rolle   Synchronsprecher
Ryohei Suzuki Kyousuke Shikijou Jan Makino Jan Makino
Fumika Shimizu Aiko Himeno Julia Stoepel
Takashi Tsukamoto Böser Amadeus Strobl Amadeus Strobl
Nana Katase Maki Shikijou Heike Schroetter Heike Schroetter
Tsuyoshi Muro Tamao Ogane Sven Gerhardt Sven Gerhardt